شرکت سپاهان زرنخ:

آدرس کارخانه: اصفهان ، شهر دهق ، شهرک صنعتی دهق ،خیابان شقایق ، پلاک ۱۵-۸

کد پستی:۸۵۴۱۹۴۶۷۵۱

تلفن : ۰۳۱۴۲۲۷۵۶۹۲

فاکس : ۰۳۱۴۲۲۷۵۶۹۳

تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۶۵۹۷-۰۹۱۳۱۳۳۸۰۷۲-۰۹۱۲۰۹۰۲۰۰۷