شرکت سپاهان زرنخ دهق با هدف تولید انواع نخ های فیلامنت پلی استر و تامین نیاز مصرف کنندگان و بافندگان در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۱۰ به بهره برداری رسید.این شرکت از همان ابتدا محور تمامی فعالیتهای خود را براساس کیفیت بالا و رضایت مشتریان به عنوان سرمایه اصلی خود و ضامن بازگشت سرمایه شرکت قرار داده است .

این شرکت رضایت مشتری را سرمایه اصلی خود و ضامن بازگشت سرمایه شرکت می داند. در همین راستا تمامی تلاش خود را در جهت بهبود مستمر بهره وری و کیفیت به کار می بندد. لذا مدیریت شرکت همواره این خط مشی را به روشهای مناسب و با ارائه آموزش های مناسب و با ارائه آموزش های مناسب به کارکنان شرکت یادآوری می نماید.